CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ THÀNH SỰ

Địa chỉ: Lô 217 Phong Châu, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 0903 587 196

Email: hardwarent@yahoo.com.vn